Тревожност, негативни мисли и подходи за промяна

Тревожност, негативни мисли и подходи за промяна

Абстракт: Настоящата статия има за цел да анализира тревожността като относително трайна личностова особеност, като тя е свързана със сравнително устойчиво формирани емоционални нагласи и стереотипи към надценяващо възприемане на широк кръг явления  и събития като заплашващи, към очакване и предвиждане на Прочетете повече за: Тревожност, негативни мисли и подходи за промяна[…]

Силата на стратегическото мислене

Животът на всеки от нас има предназначение и човек се чувства най- удовлетворен, когато изпълнява предназначението си. Искам да ви предизвикам За какво мечтаете? “Мечтите са по- големи от нас, за да израстнем в тях” се казва в една позната сентенция. Но Прочетете повече за: Силата на стратегическото мислене[…]

Открийте кариерата, за която сте създадени

Живеем във време, в което сме заринати от информация и различни възможности. Това прави изборът на професионален път още по-сложен от когато и да било. За съжаление, всеки от нас познава хора (а може би сред тях сте и вие), за които Прочетете повече за: Открийте кариерата, за която сте създадени[…]

Мисловни карти ( на англ. mind maps), карти на ума, интелектуални карти

Защо мисловни карти? Мисловните карти представят едновременно голямата картина и детайлите; подобряват ученето и креативността. Те се прилагат успешно при водене на записки, целеполагане, решаване на проблеми, генериране на идеи, запаметяване на сложна информация и планиране на проекти. Когато използвате мисловни карти Прочетете повече за: Мисловни карти ( на англ. mind maps), карти на ума, интелектуални карти[…]

Умът – главна мишена на стреса. Стратегии за защита, профилактика и промяна

Основна цел на обучението е получаването на знания за формирането на ЗДРАВ, СИЛЕН и ЕФЕКТИВЕН УМ, способен да се справя с ежедневния стрес, изграждащ трайни здравословни навици и хармонични взаимоотношения, възпроизвеждащ ново качество на живот. Програмата представена в няколко модула предлага начини Прочетете повече за: Умът – главна мишена на стреса. Стратегии за защита, профилактика и промяна[…]

Емоционална интелигентност – способност за мотивиране и устойчивост към фрустрации

Цели: * Разбиране на собствените емоции, тяхното управление, разпознаване на емоциите в другите. Очаквани резултати: Развиване на способност за идентифициране на собствените емоции, интереси, потребности, ценности , нагласи и трудности за емоционална експресия и развитие на умения за разпознаване. Как да разбираме себе Прочетете повече за: Емоционална интелигентност – способност за мотивиране и устойчивост към фрустрации[…]

Лидерство и усвояванена лидерски умения

Цели: * Придобиване на знания за формално и неформално лидерство, какво е лидерство, как да се идентифицират лидерските стилове. Очаквани резултати: Придобиване на умения за изслушване. Подходи при дефиниране на лидерството. Идентифициране на лидерски стил. Лидерски стилове – анализ на подходите към лидерския Прочетете повече за: Лидерство и усвояванена лидерски умения[…]

Управление на времето

Цели: * Придобиване на знания и умения за отчитане и планиране на времето. * Поставяне на ежедневни цели и тяхното постигане. Очаквани резултати: Да се придобият умения за отчитане и реалистично планиране на времето. Дефиниране на понятието време. Разкриване на факторите на влияние. Как Прочетете повече за: Управление на времето[…]