Умът – главна мишена на стреса. Стратегии за защита, профилактика и промяна 

Основна цел на обучението е получаването на знания за формирането на ЗДРАВ, СИЛЕН и ЕФЕКТИВЕН УМ, способен да се справя с ежедневния стрес, изграждащ трайни здравословни навици и хармонични взаимоотношения, възпроизвеждащ ново качество на живот.

Програмата представена в няколко модула предлага начини за овладяване на стреса в ежедневието ни, включва разработки за овлaадяването на негативните модели на мислене и избягване на
психосоматичните заболявания в резултат от стреса, препоръчва подходящ хранителен и двигателен режим, както и съвременна психофармакологична защита.

Основни теми:

 • Умът – основен инструмент за живот, работа и служение. Мозък и Колко пластичен е ума и как да
  го развиваме? Всяка промяна почва първо от ума. Промени ума си – промени живота си.
 • Умът- главна мишена на стреса. Кога умът атакува тялото? Телесни, духовни и душевни реакции към стреса. Психичен стрес и физически болести, промени в поведението, мислите и чувствата, справяне с негативните мисли.
 • Възможности за защита и изцеление. Ключове за здрав ум, душа и тяло- научни, здравни и фармакологични. Психологични инструменти за промяна на мислите и чувствата, психотерапевтични практики. Изцеление на дух, душа и тяло.
 • Стратегии за справяне със стреса. Не просто промяна на ума, и трансформация.
 • Практически заниятия:
 • решаване на казуси в малки групи
 • тестове за самооценка
 • консултации
 • ролеви игри.