Психология

влияние и значение в нашия живот

Назад към себе си

Всички ние сме загрижени за нашето бъдеще. Но понякога работата с миналото влияе на придвижването ни напред. Чрез метода на регресията може да се достигне до различни видове  трансформации. Освен това, към този метод прибягват хора с проблеми в личните взаимоотношения. Защо Прочетете повече за: Назад към себе си[…]

Дисциплината в предучилищна възраст

Когато говорим за дисциплина, често се има в предвид “ да учиш и да направляваш“. Според мен този термин, който често е натоварен с отрицателно значение изисква посвещение от страна на майката или значимия възрастен постоянно да обучава и поддържа правилното поведение, Прочетете повече за: Дисциплината в предучилищна възраст[…]

Милосърдието

Тук ста­ва въп­рос за ми­ло­сър­ди­е­то ка­то го­тов­ност за слу­же­ние на ближ­ни­те спо­ред дар­би­те и спо­соб­нос­ти­те, ко­и­то Бог е вло­жил в нас, го­тов­ност­та да от­к­лик­нем на не­чии нуж­ди, да нап­ра­вим за ня­ко­го не­що доб­ро. Юрист да по­мог­не с без­п­ла­тен съ­вет, ле­кар да да­ва Прочетете повече за: Милосърдието[…]

Огорчението

Какво е огорчението? Какво се случва с нас като чуем думата огорчение? В Тълковният речник е записано определението за огорчение: мн. огорчѐния, ср. Неприятност, мъка, душевна болка, обида.               Огорчението се ражда в душата на човека, просмуква го отвсякъде. Как може да разберем, че някой човек Прочетете повече за: Огорчението[…]

Тайната на успеха

Това кратко и обобщаващо понятие “ успех“ най- често отправяме по най- различни поводи, като пожелание към роднини, близки, приятели, съседи, колеги. “ Пожелавам ти здраве, успех!“ Най- често получаваме подобни пожелания за празниците. Каква означава думата – “успех”! Какво символизира тя? Прочетете повече за: Тайната на успеха[…]

Особености в психо- социалното развитие на децата от три до шест години

Когато детето излезе от бебешка възраст и проходи, то започва да разбира колко огромен и чудесен е света около него и става много любопитно. Неговото усещане за увереност в заобикалящата го среда и чувството на сигурност от връзката му с майката позволява Прочетете повече за: Особености в психо- социалното развитие на децата от три до шест години[…]

Перфекционизмът на съвременната личност

В настоящата статия в качеството на работно определение , под перфекционизъм се разбира интегрална характеристика на психичната дейност на личността, стереотипно проявяваща се в системни определения на психическата дейност (познавателна, комуникативна, емоционално- регулаторна). Понятието „перфекционизъм“ наравно със задоволяването на крайни потребности и Прочетете повече за: Перфекционизмът на съвременната личност[…]

Психиката на мъжа и жената- сходства и различия

На 08 февруари 2019г. от 19 ч. до 21 ч. във Fox book cafe ул Уилям Гладстон № 32 ще се проведе публична лекция – семинар на тема: „Психиката на мъжа и жената- сходства и различия“ Мъжете са от Марс, а жените Прочетете повече за: Психиката на мъжа и жената- сходства и различия[…]