Усвояване на комуникативни умения

Цели: * Придобиване на знания за комуникация , функции на комуникацията и как ефективно да се прилагат двата вида комуникация. * Развитие на умения за ефективна комуникация. Очаквани резултати: Развитие на умения за позитивно себепредставяне и умения за делово общуване със специалисти и представители Прочетете повече за: Усвояване на комуникативни умения[…]

Разрешаване на проблеми и управление на конфликти

Цели: * Да се създадат знания за това какво е конфликт, да се открият неразрешени вътреличностни и междуличностни конфликти. Очаквани резултати: Придобити знания за процеса на посредничество, умения за изследване на интересите и умения за балансиране и управление на процеса, умения за разрешаване Прочетете повече за: Разрешаване на проблеми и управление на конфликти[…]

Усвояване на умения за работа в екип. Цели и целеполагане в екипа

Цели: Участниците да разпознават групово-динамичните процеси в екипа и да ги управляват, за да се гарантира безпроблемна и ефикасна работа в екипа. * Да разпознават слабостите в екипа и да се научат да ги отсраняват. * Да използват продуктивно възникнали конфликти в екипа. Очаквани Прочетете повече за: Усвояване на умения за работа в екип. Цели и целеполагане в екипа[…]

На среща и разговор с детски психолог

Представата на българина за работата на психолозите често е противоречива и объркана. Част от хората смятат, че това са специалисти, които лекуват болните от психични заболявания, някакъв вид психиатри. Другите, които са разбрали разликата между двете професии, също неса сигурни кога и Прочетете повече за: На среща и разговор с детски психолог[…]

Как да се справим със стреса?

От биологична гледна точка, стресът може да бъде неутрално, отрицателно или положително събитие. Стресът като явление зависи както от външни, така и от вътрешни фактори. Външни фактори са физическата среда, включително местоработата, отношенията с другите около нас, семейната среда, а също и Прочетете повече за: Как да се справим със стреса?[…]

Първите 3 или първите 5

В наши дни става популярно схващането, че възпитанието на детето протича през познатите ”първи седем години” и те са се смалили само до първите четири и дори до първите три. Обяснинето е, че светът е много динамичен, всичко се развива по- бързо, Прочетете повече за: Първите 3 или първите 5[…]

Наказание или отнемане?

Интересна е темата за наказанието при децата. Още от историята на педагогиката знаем за Макаренко и неговите възпитателни методи. Но аз предпочитам, като психолог да говоря не за наказание, а за отнемане, тъй като ефекта от отнемането е много по- силен, щади Прочетете повече за: Наказание или отнемане?[…]