27.11.2018

Консултиране и психотерапияПсиходиагностика

 1. Диагностика на деца (когнитивнои процеси- възприятия и представи, внимание, памет, мислене, въображение, интелект, емоционално- поведенческо развитие).
 2. Диагностика на възрастни (разстройства във внимание, памет, мислене, интелект, емоции, поведение, личностови разстройства).
 3. Психологическо консултиране и психотерапия

Консултиране за деца

Психотерапия на деца с нарушение в развитието- аутизъм, синдром на Даун, детска церебрална парализа, хиперактивност с дефицит на вниманието, емоционални и поведенчески разстройства.

Консултиране на родители за общуване с деца със специални образователни потребности, за юноши с рисково поведение.

Консултиране за юноши

Консултиране на юноши с агресивни прояви, емоционални и поведенчески проблеми, противообществени прояви, рисково поведение.

Консултиране за възрастни

 • Депресия, тъга, безразличие, загуба на интерес.
 • Тревожни разстройства.
 • Проблеми в общуването с близките хора или партньора.
 • Oстър или хроничен стрес.
 • Търсене на изход от сложни житейски ситуации.
 • Лични и семейни кризи.
 • Неувереност в себе си, чувство за самота, изолация и безполезност.
 • Преживяване на загуба на близък човек.
 • Загуба на работа или неудовлетвореност от настоящата.
 • Самопознание, откриване на дарби и таланти и развитие на вътрешния личностен потенциал.