27.11.2018

Семинари и обученияПровеждат се лекции и интерактивни обучения по следните теми:

  1. Усвояване на умения за работа в екип. Цели и целеполагане в екипа
  2. Разрешаване на проблеми и управление на конфликти
  3. Усвояване на комуникативни умения
  4. Управление на времето
  5. Лидерство и усвояванена лидерски умения
  6. Емоционална интелигентност – способност за мотивиране и устойчивост към фрустрации
  7. Умът – главна мишена на стреса. Стратегии за защита, профилактика и промяна
  8. Мисловни карти
  9. Кариерно консултиране

Провеждат се още тренинги за родители, учители и ученици по теми свързани с агресивно поведение, основните трудности и в юношеска възраст, проблеми с комуникацията с тинейджъра и др. Семинари и консултации по теми, свързани с ранно детско развитие, хиперактивност с дефицит на внимание, агресивно поведение при деца и др.