Емоционална интелигентност – способност за мотивиране и устойчивост към фрустрации 

Цели:

Разбиране на собствените емоции, тяхното управление, разпознаване на емоциите в другите.

Очаквани резултати:

Развиване на способност за идентифициране на собствените емоции, интереси, потребности, ценности , нагласи и трудности за емоционална експресия и развитие на умения за разпознаване.

  • Как да разбираме себе си и емоциите си, както и техния ефект върху околните?
  • Умеем ли да управляваме вътрешното си лично състояние и живота си , така че да инициираме правилните емоционални и поведенчески реакции?
  • Разпознаване на емоциите у другите и контрол над взаимоотношенията.
  • Динамичен резонанс – влизане в емоционален синхрон с останалите.
  • Механизми на въздействие на емоционалната интелигентност върху конкретните резултати и успеха в работата.
  • Как да контролираме настроенията си и да не допускаме неуспехите да моделират нагласите ни?