28.11.2018

Филипа КаменоваКоя съм аз?

Казвам се Филипа Каменова и съм клиничен психолог, когнитивно- поведенчески консултант и психотерапевт под супервизия.

КВАЛИФИКАЦИЯ

  • Доктор по медицинска, клинична психология В СУ “Св. Климент Охридски”.
  • Магистър по клинична и трудова психология и бакалавър по начална училищна педагогика.
  • Консултант и терапевт под супервизия по когнитивно- поведенческа терапия.
  • Член на Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия.
  • Автор и водещ на тренинги и обучаващи програми за работа с деца с аутизъм, детска церебрална парализа, хиперактивност с дефицит на вниманието.
  • Автор на статии в списания и интернет пространството.
  • Стипендиант към Фондация “Отворено общество” за периода 2000 – 2001 г. по проект на тема: “Приложение на когнитивно- поведенческата психотерапия и консултиране при деца и юноши”.
  • Координатор и обучител в проекти към Холандски обединени фондации, Японско посолство, Matra Kap Холандско посолство, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
  • Участник в обучителни групи и семинари, водени от преподаватели от Oxford University, Англия, САЩ в областта на когнитивно- поведенческата психотерапия, аутизъм , хиперактивност с дефицит на внимание.
  • Автор и водещ на лекции и тренинги за изграждане на екип, управление на стрес, управление на конфликти, лидерски умения.

С психология се занимавам от 10 г. Започнах да чета и да се интересувам от когнитивно поведенческо консултиране и терапия от 1997г. Научните ми интереси са в областта на стреса и психосоматиката, изграждане на екип, управление на времето, кариерно и бизнес- консултиране, хиперактивност с дефицит на вниманието.

Мисията ми в професията и живота

За мен като психолог е важно всеки един човек да намери личното си призвание и предназначение, да открие и да развие дарбите и талантите си, да осъзнае и промени дефицитите и проблемите си и да развие своя личностен потенциал.

Визия

Човешкият ум е като плодородна земя, постоянно се засяват семената на нашите мисли позитивни или негативни. Но както се казва в една позната сентенция ” Както мисли човек в душата си, такъв е и той” или с други думи ти се формираш от това, което мислиш.

Мислите влияят на начина на храненето ни, на здравето ни и те са силата, която определя и формира нашето бъдеще.

Освен това, чувствата са подвластни на нашите мисли. Случват ни се определени събития, поток от мисли нахлува в главата ни. От тях се задвижват чувствата ни и нашето поведение- как ще реагираме на тази ситуация.

Нашите мисли идват от убежденията и вярванията ни, а те се формират от средата, в която живеем, от хората, с които общуваме и нещата, с които запълваме времето си. И ето ни хванати в порочния кръг- всичко е хаос, откъде да започнем, какво да променим? Може да бъде променена посоката на нашите мисли, може да променим начина по който гледаме на себе си, на другите около нас и на света като цяло.

Най- голямата ни сила като личности се състои в това да взимаме мъдри и ефективни решения за живота си. Много често е трудно да направим първата крачка и да потърсим помощ от специалист за себе си, за нашето дете или близък, но няма да изминем нито един километър, ако не направим първата крачка.