Тревожност, негативни мисли и подходи за промяна

Тревожност, негативни мисли и подходи за промяна

Абстракт: Настоящата статия има за цел да анализира тревожността като относително трайна личностова особеност, като тя е свързана със сравнително устойчиво формирани емоционални нагласи и стереотипи към надценяващо възприемане на широк кръг явления  и събития като заплашващи, към очакване и предвиждане на Прочетете повече за: Тревожност, негативни мисли и подходи за промяна[…]