Тайната на успеха 

Това кратко и обобщаващо понятие “ успех“ най- често отправяме по най- различни поводи, като пожелание към роднини, близки, приятели, съседи, колеги. “ Пожелавам ти здраве, успех!“ Най- често получаваме подобни пожелания за празниците. Каква означава думата – “успех”! Какво символизира тя? В тази дума се преплитат няколко значения-  постижение, напредък, растеж. Когато пожелаваме на някого успех, ние всъщност му пожелаваме да постигне нещо, да се развива, да напредне, да се разгърне, да развие своя собствен  личностен потенциал.

Но ето че идва неминуемо и въпроса: “ Кои хора постигат най- често успех? Какви знания, умения и качества притежават тези хора?“

По мое мнение от голямо значение е нашето  лично  възприятие за думата “успех”.

Така например за някои хора “успехът” е равнозначен на “щастие”, “късмет”, “престиж”, “слава”, “благополучие”. Те очакват, че  успехът като птичка ще  кацне на рамото им, но не знаят как изглежда, каква е формата му и в какво се изразява неговото съдържание, колко дълго ще се задържи при тях. Други хора са толкова фиксирани върху това да открият успеха, че могат да не разберат мига, в който той е бил с тях, просто защото не са го разпознали.

Подобни възприятия за успех обричат хората на пасивност, вместо на активност. Както и на разочарования и чувства на малоценност, че ето и сега, както и преди, успехът не ги е споходил. Сякаш в динамичното забързано „утре“ човекът няма вяра в този успех, не го разбира, не вярва изцяло, че се отнася точно за него, сякаш е станало традиционно понятие, някакаво пожелание, което да отправиш към близките хора.

 

А сега няколко други виждания за успех:

В тълковният речник на думата “ успех“ е написано съществително нарицателно име, мъжки род.

Книжовна заемка от руски, при старобълг. спѣхъ (Супр.), свързана с рус. спесь „успех“ и лат. spēs, мн. spērēs „очакване, надежда“, лит. spėkas „сила“.

 

Всеки един човек възприема и тълкува успеха по различен начин. За някои хора да са успешни означава това те да са щастливи с това, което имат, защото успехът не е непременно материално притежание или постижение. Човек може да се чувства успешен и когато е нахранил бедния, помогнал е на друг в беда, всеки един ден е направил по нещо добро. В този смисъл можете да бъдете успешен като просто седите и разсъждавате, водейки вътрешен безмълвен диалог със самите себе си на някое тихо място и просто съзерцавате водата пред вас или бурното море…

Според мен в думата “успех”  са вплетени символите не на престижа, а на  съзидателността, творческото начало, потребността от самоактуализация, това да „останеш, да си потребен, да те има и след теб дори“.

Стремежът към “успех”, в днешният консумативен свят се обозначава и е равносилно на това да имаш пари, достатъчно скъпа кола, няколко имота и т.н. Ако човек няма всички тези неща, означава че не е успешен и сблъскването му с реалността води до невротизъм, депресия, чувство за малоценност, фрустрация и усещане за нещастие и “ несправяне с този свят“.. Това е материалистичното определение на успеха, но всъщност стремежа към него може да носи и удоволствие, удовлетворение, чувство за изпълнен дълг, за щастие.

…Креативният стремеж към определена, важна за вас цел, като следствие от ваши лични, дълбоко почувствани нужди, стремежи и таланти (а не символите на успеха), ви носят щастие, но и успех, защото вие функционирате според това, за което сте създадени. Всеки човек е създаден като уникален индивид със своя собствена мисия, цел, призив и съдба. Никой друг няма точна и идентична като твоята мисия. Но за да реализираме тази свой призив, ние трябва да вложим в действие всички дарби, таланти, с които сме родени, както и знанията и уменията, които сме придобили постепенно в живота си. Освен това, думата “ успех“ е много общо понятие, което включва и това човек да се чувства уверен, сигурен, в това , което е избрал да прави , да има вярата, че е на правилния професионален, социален и личностен път, да усеща вярата- вътрешно присъща, надеждата, че ще се случват все по- успешни действия постепенно и най- вече да обича и да бъде обичан и да се чувства щастлив поради всичко това. Затова истинският успех и истинското щастие не само са свързани, но едното води след себе си и другото.”

И така нека да обобщим: успехът в голяма степен зависи от нас самите. Нашите възприятия и представи за успех ни ръководят как да постъпим, за да ни споходи успехът, така както спохожда други хора. Някои предпочитат да чакат. Други не чакат, а с действията си се стремят към успеха.

Мисловните и поведенчески модели на много успешните хора са различни от тези на средностатистическият човек. Някои хора се радват само на моментен успех. Това, което аз намирам за удивително е че има хора, които успяват в различни сфери от живота отново и отново през целият им жизнен път.Успешните хора не практикуват да бъдат успешни- това им е вътрешно присъщо. Нека разгледаме сега 7 общи черти на високо успушните хора (по материали от Nova Vizia.com):

Работят здраво:  Успешните хора често стават рано и работят до късно. Те разбират, че успеха се дължи на сериозен труд и са готови да го положат. Такива хора не си гледат часовника, а са фокусирани върху резултата.  За разлика от други,  които непрекъснато се оплакват от различни проблеми, те са ориентирани да намерят разрешения, като прилагат различни творчески подходи.

   Инвестират в себе си. Успешните хора не достигат някакво ниво и да живеят на лаврите си.  Те постоянно инвестират в растежа и развитието си. Такива хора работят върху своите личностни качества, лидерски умения, мениджърски способности и други аспекти от  личността си.  Те имат  неноситен глад за знание. Четат книги, изследвания, посещават семинари и курсове, учат се от ментори и обучители до себе си, за да напредват постепенно и да са пробивни.

Знаят какво искат да постигнат. Успешните хора имат ясна визия и цели какво искат да постигнат и защо го искат в професионалния и в личния си живот. Те насочват времето и енергията си при изпълнението на техните цели. Въпреки че не могат да предположат със сигурност какъв ще е крайният резултат, успешните хора имат визия за всяка конкретна стъпка по техния път. Да имаш ясна идея, за това какво искаш да правиш, да бъдеш или да постигнеш идва на различен период от време за всеки от нас.Но след като имаш идеята е хубаво да я развиеш и облечеш в конкретни стъпки.

Вдъхновени са от това, което правят. Ако не се забавляваш от това, което правиш, тогава няма да успешен в него. Успешните хора истински изпитват удовлетворение в техния живот и работа и именно поради това те са добри във всичко, което правят.

Изграждат взаимоотношения с други хора. Да общуваш не значи да си близо до хора с авторитет или да се разхождаш напред- назад с важни хора. Това означава изграждане на взаимоотношения  на всички нива вътре и извън вашата работна среда. Общуването ви дава ценен извор на ресурси, от който да черпите. Успешните хора са открили силата на взаимоотношенията. Те са дружелюбни и приятелски настроени, интересуват се от личността, ценностите , вътрешния свят на другите. Истински да те е грижа за другия се забелязва и печели симпатията на другите около теб.

Поемат обучителен риск. Обучителен риск е когато сте си направили домашната работа и правилно сте преценили ситуацията. За да се придвижите от мястото, на което сте в момента, трябва да сте готови да поемете някои рискове. Рисковете ще включват възможност за отхвърляне и провал, но успешните хора не се страхуват да експериментират. Те знаят, че липсата на любопитство ражда  посредственост. Те не отхапват от хляба повече, отколкото могат да сдъвчат- те постоянно поемат малки крачки към постигането на целта.

Постигат резултати. Успешните хора не мислят само да това, което искат, те изработват мечтите си. Те са ориентирани към целите и поради това често постигат виденията и мисиите, които са си поставили. Такива хора поемат отговорността да развиват своя потенциал, докато не постигнат резултатите, които искат и които променят техния живот.

Тези комбинирани общи черти и навици дават  на успешните хора голяма преднина. Ако искате да преживеете успех в своя личен и професионален живот, тогава вземете горепосочените черти и се опитайте да ги приложите в своя живот. Освен тях, помислете за онези мисли, активности или отношения, които извършвате  и те ви водят до успех и също ги вложете в действие.