Психиката на мъжа и жената- сходства и различия

На 08 февруари 2019г. от 19 ч. до 21 ч. във Fox book cafe ул Уилям Гладстон № 32 ще се проведе публична лекция – семинар на тема: „Психиката на мъжа и жената- сходства и различия“ Мъжете са от Марс, а жените Прочетете повече за: Психиката на мъжа и жената- сходства и различия[…]

Открийте кариерата, за която сте създадени

Живеем във време, в което сме заринати от информация и различни възможности. Това прави изборът на професионален път още по-сложен от когато и да било. За съжаление, всеки от нас познава хора (а може би сред тях сте и вие), за които Прочетете повече за: Открийте кариерата, за която сте създадени[…]

Мисловни карти ( на англ. mind maps), карти на ума, интелектуални карти

Защо мисловни карти? Мисловните карти представят едновременно голямата картина и детайлите; подобряват ученето и креативността. Те се прилагат успешно при водене на записки, целеполагане, решаване на проблеми, генериране на идеи, запаметяване на сложна информация и планиране на проекти. Когато използвате мисловни карти Прочетете повече за: Мисловни карти ( на англ. mind maps), карти на ума, интелектуални карти[…]

Умът – главна мишена на стреса. Стратегии за защита, профилактика и промяна

Основна цел на обучението е получаването на знания за формирането на ЗДРАВ, СИЛЕН и ЕФЕКТИВЕН УМ, способен да се справя с ежедневния стрес, изграждащ трайни здравословни навици и хармонични взаимоотношения, възпроизвеждащ ново качество на живот. Програмата представена в няколко модула предлага начини Прочетете повече за: Умът – главна мишена на стреса. Стратегии за защита, профилактика и промяна[…]

Емоционална интелигентност – способност за мотивиране и устойчивост към фрустрации

Цели: * Разбиране на собствените емоции, тяхното управление, разпознаване на емоциите в другите. Очаквани резултати: Развиване на способност за идентифициране на собствените емоции, интереси, потребности, ценности , нагласи и трудности за емоционална експресия и развитие на умения за разпознаване. Как да разбираме себе Прочетете повече за: Емоционална интелигентност – способност за мотивиране и устойчивост към фрустрации[…]

Лидерство и усвояванена лидерски умения

Цели: * Придобиване на знания за формално и неформално лидерство, какво е лидерство, как да се идентифицират лидерските стилове. Очаквани резултати: Придобиване на умения за изслушване. Подходи при дефиниране на лидерството. Идентифициране на лидерски стил. Лидерски стилове – анализ на подходите към лидерския Прочетете повече за: Лидерство и усвояванена лидерски умения[…]

Управление на времето

Цели: * Придобиване на знания и умения за отчитане и планиране на времето. * Поставяне на ежедневни цели и тяхното постигане. Очаквани резултати: Да се придобият умения за отчитане и реалистично планиране на времето. Дефиниране на понятието време. Разкриване на факторите на влияние. Как Прочетете повече за: Управление на времето[…]

Усвояване на комуникативни умения

Цели: * Придобиване на знания за комуникация , функции на комуникацията и как ефективно да се прилагат двата вида комуникация. * Развитие на умения за ефективна комуникация. Очаквани резултати: Развитие на умения за позитивно себепредставяне и умения за делово общуване със специалисти и представители Прочетете повече за: Усвояване на комуникативни умения[…]