Силата на стратегическото мислене 

Животът на всеки от нас има предназначение и човек се чувства най- удовлетворен, когато изпълнява предназначението си. Искам да ви предизвикам За какво мечтаете? “Мечтите са по- големи от нас, за да израстнем в тях” се казва в една позната сентенция. Но как да постигнем мечтите си?

Освободете потенциала на фокусираното мислене

Фокусираният мислител установява приоритетите си, знаейки че един човек не може да свърши всичко. Той изоставя някои добри дейности, за да може страстно да се залови с кауза , която наистина има значение.

Добрата идея става велика идея, ако й дадеш време за фокусиране.

Човек трябва да се научи да съсредоточава мисленето си за продължително време, за да може успешно да се справя с трудни предизвикателства. Много хора постигат онова, което дълго време са смятали за невъзможно, след като се научават да се съсредоточават върху областите от живота, които наистина са от значение.

  Как определяме това, което има значение?

1.Определете приоритетите си в живота?

2. Открийте силните си страни.

3. Разгърнете мечтата си.

Какви са приоритетите ви за вас самите, за семейството ви, за екипа ви?

Освободете силата на стратегическото си мислене

“Ако не успееш да планираш, планираш да не успееш.”

Стратегическото мислене е от съществена важност за доброто планиране. Стратегическото мислене дава възможност на лидера да увеличи силните си страни, да стане по-ефективен и да открие най- прекия път към постигането на целите.

Как да освободим силата на стратегическото мислене?

1. Разделете проблема или целта на управляеми подцели.

2. Направете списък на средствата си? (хора, умения, материали и пособия, финансии и др.)

3. Какво се изисква от мен?

4. Какво ще ми донесе най- добри резултати?

5. Какво ще ми даде най- добра отплата?

6. Развийте плана си на действие като го поставите в календара и реални, постижими конкретни цели.

Ще ви задам няколко въпроса, които да ви провокират към действие:

Имате ли конкретни интервали в календара си, посветени на стратегическото планиране? Ако не, предприемете необходимите стъпки, за да предвидите време за стратегическо мислене в календара си.

Направете списък на личните си силни качества в организацията, фирмата или служението и сравнете списъка с областите, в които влагате времето си.

Какви промени трябва да направите, за да започнете да мислите стратегически?