Огорчението

Какво е огорчението? Какво се случва с нас като чуем думата огорчение? В Тълковният речник е записано определението за огорчение: мн. огорчѐния, ср. Неприятност, мъка, душевна болка, обида.               Огорчението се ражда в душата на човека, просмуква го отвсякъде. Как може да разберем, че някой човек Прочетете повече за: Огорчението[…]

Тревожност, негативни мисли и подходи за промяна

Тревожност, негативни мисли и подходи за промяна

Абстракт: Настоящата статия има за цел да анализира тревожността като относително трайна личностова особеност, като тя е свързана със сравнително устойчиво формирани емоционални нагласи и стереотипи към надценяващо възприемане на широк кръг явления  и събития като заплашващи, към очакване и предвиждане на Прочетете повече за: Тревожност, негативни мисли и подходи за промяна[…]