Как да се справим със стреса?

От биологична гледна точка, стресът може да бъде неутрално, отрицателно или положително събитие. Стресът като явление зависи както от външни, така и от вътрешни фактори. Външни фактори са физическата среда, включително местоработата, отношенията с другите около нас, семейната среда, а също и Прочетете повече за: Как да се справим със стреса?[…]