Филипа Каменова - Доктор по Клинична психология, когнитивно - поведенчески психотерапевт

Психодиагностика

Психологическо консултиране и психотерапия
Go to За деца

За деца

Психотерапия на деца с нарушение в развитието- аутизъм, синдром на Даун, детска церебрална парализа, хиперактивност с дефицит на вниманието, емоционални и поведенчески разстройства. […]

Go to За юноши

За юноши

Консултиране на юноши с агресивни прояви, емоционални и поведенчески проблеми, противообществени прояви, рисково поведение. […]

Go to За възрастни

За възрастни

Депресия, тъга, безразличие, загуба на интерес. Тревожни разстройства. Проблеми в общуването с близките хора или партньора. Oстър или хроничен стрес. Търсене на изход от сложни житейски ситуации. […]

За мен като психолог е важно всеки един човек да намери личното си призвание и предназначение, да открие и да развие дарбите и талантите си, да осъзнае и промени дефицитите и проблемите си и да развие своя личностен потенциал.

Семинари И Обучения

Провеждат се лекции и интерактивни обучения по следните теми
тренинги за родители, учители и ученици на различна тематика
  • Усвояване на умения за работа в екип. Цели и целеполагане в екипа
  • Разрешаване на проблеми и управление на конфликти
  • Усвояване на комуникативни умения
  • Управление на времето
  • Лидерство и усвояванена лидерски умения
  • Емоционална интелигентност – способност за мотивиране и устойчивост към фрустрации
  • Умът- главна мишена на стреса. Стратегии за защита, профилактика и промяна
  • Мисловни карти
  • Кариерно консултиране

Семинари и консултации по теми, свързани с ранно детско развитие, хиперактивност с дефицит на внимание, агресивно поведение при деца и др.

Последни публикации