Психиката на мъжа и жената- сходства и различия 

На 08 февруари 2019г. от 19 ч. до 21 ч. във Fox book cafe ул Уилям Гладстон № 32 ще се проведе публична лекция – семинар на тема: „Психиката на мъжа и жената- сходства и различия“

Мъжете са от Марс, а жените – от Венера! Всички сме чували това твърдение. То произлиза от различията в мисленето, емоциите и действията на мъжете и жените в различните ситуации.

Има неща в мъжката психика, които съществено се различават от тези в женската. В масовото съзнание битуват стереотипни представи за образа на мъжа и жената – схващания, които и до днес се разпространяват сред представителите на единия или другия пол, независимо от тяхната възраст и индивидуални особености. Изследванията на социолози, психолози и психиатри показват, че според общоприетите нагласи образът на жената се свързва с пасивност, подчинение и податливост на външно влияние, докато на мъжа – с компетентност, активност и рационалност. Затова и в настоящият семинар ще бъдат разгледани:
– как мъжете и жените се различават емоционално?
– някои от психологическите и емоционалните различия между половете.
– образът на мъжа и жената в масовото съзнание; полови стереотипи.
– в какво всъщност се състоят основните различия между мъжа и жената и тяхната нескончаема война?

Водещ на семинара:
Филипа Каменова -клиничен психолог, когнитивно- поведенчески консултант и психотерапевт.

КВАЛИФИКАЦИЯ
• Доктор по Медицинска,клинична и консултативна психология – СУ “Св. Климент Охридски”.
• Магистър по клинична и трудова психология и бакалавър по начална училищна педагогика.
• Консултант и терапевт под супервизия по когнитивно- поведенческо консултиране и терапия.
• Автор и водещ на лекции, обучения и тренинги за изграждане на екип, управление на стрес, управление на конфликти, лидерски умения, мисловни карти, (mind maps), тревожност и др.

Събитието е част от инициативата на Асоциация “ Общество и ценности“ – Международна седмица на брака 7-14.02 2019г.   http://www.brak.bg

Моля, разпространете събитието.

Вход: с дарение

За контакти: Филипа Каменова
е-mail: filipakamenova@gmail.com
тел. 0898 48 77 39