Разрешаване на проблеми и управление на конфликти

Цели: * Да се създадат знания за това какво е конфликт, да се открият неразрешени вътреличностни и междуличностни конфликти. Очаквани резултати: Придобити знания за процеса на посредничество, умения за изследване на интересите и умения за балансиране и управление на процеса, умения за разрешаване Прочетете повече за: Разрешаване на проблеми и управление на конфликти[…]

Усвояване на умения за работа в екип. Цели и целеполагане в екипа

Цели: Участниците да разпознават групово-динамичните процеси в екипа и да ги управляват, за да се гарантира безпроблемна и ефикасна работа в екипа. * Да разпознават слабостите в екипа и да се научат да ги отсраняват. * Да използват продуктивно възникнали конфликти в екипа. Очаквани Прочетете повече за: Усвояване на умения за работа в екип. Цели и целеполагане в екипа[…]