Назад към себе си 

Всички ние сме загрижени за нашето бъдеще. Но понякога работата с миналото влияе на придвижването ни напред. Чрез метода на регресията може да се достигне до различни видове  трансформации. Освен това, към този метод прибягват хора с проблеми в личните взаимоотношения. Защо е толкова трудно  да разберем любимия човек, да приемем неговите постъпки и много често- да го пуснем на свобода.

Преплитането на чувствата на вина и обида принуждава да се изисква нов опит за решение. Ние трябва да приемем този урок от ситуациите , но това е сложно да се осъществи от предишния опит. Ето защо искаме нещо ново.

В кого от нас няма обида към родителите? Ако говорите, че при вас няма нещо подобно, то вие по- скоро или ги идеализирате, или не осъзнавате вътрешните конфликти. Фактически в много от моите пациенти е трябвало достатъчно дълго време и различни техники за отработване на проблема с родителите. За мен това е една сериозна база. И ако човек не осъзнае и  преживее тези събития, не може нито да приеме себе си, нито да има добри взаимоотношения с другите хора, нито да намери своето предназначение. Аз съветвам именно метода на регресия, като ефективен и удачен път за много хора.

Ние получаваме тези житейски уроци, които сами сме планирали.  Едно нещо е да четем за психичната промяна в книгите и съвсем друго е , когато всичко това се пренася на вътрешния екран.Много наши обиди и огорчения произлизат от неприятни ситуации, а като продължим по- дълбоко – от неприемливи свои постъпки, думи и решения. Някъде дълбоко в ума ни има наш “ идеален образ“, на който ние почти никога не съответстваме. И ние се сърдим на себе си за изказаните или неизказаните думи, решения, за много моменти от нашия живот.

Колко полезно е да се проведе среща лице в лице на тези два образа на Аз – реално и Аз- идеално. и не като съперници, а като близки на душата. Много може да се почерпи от тази среща. Вследствие на това може да се окаже, че необходимостта да бъдеш горд ти е предала баба ти по майчина линия, а необходимостта да бъдеш силен и всичко да таиш в себе си- това е подарък от леля ти.

Преминаването от слой към слой към предишните образи може да достигнем до своите истинските  желания и ценности. С благодарност можете да прегърнете отново получените вече вътрешни дарове и е възможно у вас да се появи шанс да започнете да живеете своя собствен живот, а не да следвате чуждо представяне на “ добро и лошо“.

Какво получава човек от този опит?

  1. Удивително пътешествие към миналото. Когато пробягваш през линията на живота, поглеждаш на всички събития отстрани и този страничен поглед го пренасяш в настоящето. Това дава ново виждане на картината без блокиране на емоциите . И това помага човек да намери нови решения и още по- важно- да освободи някои събития и хора.
  2. Може да се види как ти избираш от родителите онези качества, които ти искаш да развиеш в себе си. Аз мисля, че за тези хора, които все още държат обида към майка си или баща си подобни техники биха били полезни. По този начин се премества акцента от поведението на родителите към отговора на вашия избор.
  3.  След преработване на един от тези вътрешни епизоди тежестта в гърдите, която се е появила от бронхиална астма в последните 6 години отшумява.  Аз горещо препоръчвам такова преработване, което довежда до интересен опит на самопознание. При хора, които са потънали в обида и преживявания се появява възможност да излязат от кръга на негативни мисли, да се “ покажат“ над ситуацията и да я погледнат от различни страни и да видят други алтернативи. За хора, които считат себе си за неудачници – като възможност да излязат от ролята си ,да видят решенията, взети за собствения им живот. За хора, които имат хронични заболявания- като възможност да се договорят със своите несъзнавани мотиви и да премахнат много симптоми. Възможно е в това пътешествие към самите себе си хората да намерят отговорите.