Психология

влияние и значение в нашия живот

Психиката на мъжа и жената- сходства и различия

На 08 февруари 2019г. от 19 ч. до 21 ч. във Fox book cafe ул Уилям Гладстон № 32 ще се проведе публична лекция – семинар на тема: „Психиката на мъжа и жената- сходства и различия“ Мъжете са от Марс, а жените Прочетете повече за: Психиката на мъжа и жената- сходства и различия[…]

Доверие

Имам ли доверие или не? Не знам дали да се доверя или не? Страх ме е да се доверя. Не мога да се доверя. Все мисли, които често ни минават през главата, като малки иглички едновременно се забиват в съзнанието ни. Какво Прочетете повече за: Доверие[…]

Смисъла на болката

  В българският тълковен речник можем да открием  под  думата болка: Душевна или телесна болка: мъка, патило, теглило.   Какво всъщност е страданието и поражадащата се от него болка? Защо заема такава голяма част от нашия живот? Кой ни го праща- Господ, Прочетете повече за: Смисъла на болката[…]

Тревожност, негативни мисли и подходи за промяна

Тревожност, негативни мисли и подходи за промяна

Абстракт: Настоящата статия има за цел да анализира тревожността като относително трайна личностова особеност, като тя е свързана със сравнително устойчиво формирани емоционални нагласи и стереотипи към надценяващо възприемане на широк кръг явления  и събития като заплашващи, към очакване и предвиждане на Прочетете повече за: Тревожност, негативни мисли и подходи за промяна[…]

Силата на стратегическото мислене

Животът на всеки от нас има предназначение и човек се чувства най- удовлетворен, когато изпълнява предназначението си. Искам да ви предизвикам За какво мечтаете? “Мечтите са по- големи от нас, за да израстнем в тях” се казва в една позната сентенция. Но Прочетете повече за: Силата на стратегическото мислене[…]

Открийте кариерата, за която сте създадени

Живеем във време, в което сме заринати от информация и различни възможности. Това прави изборът на професионален път още по-сложен от когато и да било. За съжаление, всеки от нас познава хора (а може би сред тях сте и вие), за които Прочетете повече за: Открийте кариерата, за която сте създадени[…]

Мисловни карти ( на англ. mind maps), карти на ума, интелектуални карти

Защо мисловни карти? Мисловните карти представят едновременно голямата картина и детайлите; подобряват ученето и креативността. Те се прилагат успешно при водене на записки, целеполагане, решаване на проблеми, генериране на идеи, запаметяване на сложна информация и планиране на проекти. Когато използвате мисловни карти Прочетете повече за: Мисловни карти ( на англ. mind maps), карти на ума, интелектуални карти[…]

Умът – главна мишена на стреса. Стратегии за защита, профилактика и промяна

Основна цел на обучението е получаването на знания за формирането на ЗДРАВ, СИЛЕН и ЕФЕКТИВЕН УМ, способен да се справя с ежедневния стрес, изграждащ трайни здравословни навици и хармонични взаимоотношения, възпроизвеждащ ново качество на живот. Програмата представена в няколко модула предлага начини Прочетете повече за: Умът – главна мишена на стреса. Стратегии за защита, профилактика и промяна[…]