Психиката на мъжа и жената- сходства и различия

На 08 февруари 2019г. от 19 ч. до 21 ч. във Fox book cafe ул Уилям Гладстон № 32 ще се проведе публична лекция – семинар на тема: „Психиката на мъжа и жената- сходства и различия“ Мъжете са от Марс, а жените Прочетете повече за: Психиката на мъжа и жената- сходства и различия[…]

Доверие

Имам ли доверие или не? Не знам дали да се доверя или не? Страх ме е да се доверя. Не мога да се доверя. Все мисли, които често ни минават през главата, като малки иглички едновременно се забиват в съзнанието ни. Какво Прочетете повече за: Доверие[…]

Смисъла на болката

  В българският тълковен речник можем да открием  под  думата болка: Душевна или телесна болка: мъка, патило, теглило.   Какво всъщност е страданието и поражадащата се от него болка? Защо заема такава голяма част от нашия живот? Кой ни го праща- Господ, Прочетете повече за: Смисъла на болката[…]