Психология

влияние и значение в нашия живот

Наказание или отнемане?

Интересна е темата за наказанието при децата. Още от историята на педагогиката знаем за Макаренко и неговите възпитателни методи. Но аз предпочитам, като психолог да говоря не за наказание, а за отнемане, тъй като ефекта от отнемането е много по- силен, щади Прочетете повече за: Наказание или отнемане?[…]