Психология

влияние и значение в нашия живот

Първите 3 или първите 5

В наши дни става популярно схващането, че възпитанието на детето протича през познатите ”първи седем години” и те са се смалили само до първите четири и дори до първите три. Обяснинето е, че светът е много динамичен, всичко се развива по- бързо, Прочетете повече за: Първите 3 или първите 5[…]

Наказание или отнемане?

Интересна е темата за наказанието при децата. Още от историята на педагогиката знаем за Макаренко и неговите възпитателни методи. Но аз предпочитам, като психолог да говоря не за наказание, а за отнемане, тъй като ефекта от отнемането е много по- силен, щади Прочетете повече за: Наказание или отнемане?[…]